Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Boniśniak Ryszard

Ryszard Boniśniak

ur. w 1948 roku w m. Jordanowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Pracował w Fabryce Form Metalowych „Formet” w Bydgoszczy. Był aktywnym działaczem opozycyjnym oraz członkiem NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Za udział w strajku w zakładzie pracy został zatrzymany 13 maja 1982 r. W okresie od 15 maja 1982 r. do 13 czerwca 1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Toruniu oraz Zakładzie Karnym w Potulicach. 
W ramach represji został powołany do odbycia ćwiczeń w Jednostce Wojskowej Nr 1636 w Chełmnie. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w tej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 
Po zwolnieniu zajmował się sporządzaniem i kolportażem ulotek oraz zbiórką pieniędzy dla osób internowanych. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN