Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hausner Wojciech

Wojciech Zbigniew Hausner

ur. w 1957 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016
Biogram
Instruktor harcerski, drużynowy drużyny 5 KDH „Huragan”, komendant szczepu „Błyskawica”, zastępca komendanta hufca ZHP Kraków – Krowodrza, zaś od 1987 r. komendant tego hufca. 
Zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach oficjalnego ZHP niejawnego Ruchu Harcerskiego (od 1988 r. Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). Związany z działalnością Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy kościele pw. Św. Idziego w Krakowie, organizator harcerskiej „Białej Służby” podczas pielgrzymki papieskiej w 1987 r. W codziennej pracy organizacyjnej i wychowawczej wdrażał model harcerstwa międzywojennego, opartego o idee skautowskie, rozwinięty poprzez dorobek Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Inicjator propagowania tradycji szaroszeregowej w pracy wychowawczej. W latach 1985-89 członek redakcji niezależnego pisma harcerskiego „Czuwajmy” (od 1987 r. redaktor naczelny), współorganizator Harcerskiego Zespołu Wydawniczego (HAZEW). 
W 1989 r. współtworzył Związek Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918, pełniąc funkcję pełnomocnika ds. Organizacji Harcerzy, a następnie Naczelnika Harcerzy (od 1992 r. w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • J. Parzyński, "Ruch Harcerski Rzeczypospolitej 1983-1989", Kraków 1991
    • A. F. Baran, "Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i Niezależni", Warszawa 2007",
    • K. Wojtycza, "Hufiec Kraków - Krowodrza w latach 1973-89", Kraków 2014
    • „Monografia „Piątki” Krakowskiej. Dzieje drużyny z lat 1911-2001” pod. red. W.Hajosa i M. Stachury, Kraków 2001
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN