Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Robert Janusz Brzózka

ur. w 1940 roku w m. Urzędów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Pracownik Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizacji strajku w swoim zakładzie pracy. W jego domu ukrywał się Przewodniczący Komitetu Strajkowego FŁT Wiesław Pastuszko. Pan Robert Brzózka w 1982 r. wszedł  w skład podziemnej struktury „Solidarności” i w jej ramach działał do 1989 r. W jego domu mieściła się podziemna się drukarnia, w której uczestniczył w drukowaniu pisma „Wola Narodu” oraz „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Kraśnickiej”. Pan Robert Brzózka uczestniczył również w kolportażu w/w pism i innych wydawnictw bezdebitowych oraz zbierał pieniądze przeznaczone na składki związkowe. Działalność Pana Roberta Brzózki spowodowała, że toczone było przeciw niemu śledztwo, był zatrzymany i przesłuchiwany, a w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizje.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków