Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bakalarski Wiesław

Wiesław Bakalarski

ur. w 1949 roku w m. Czaniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Wiesław Bakalarski od września 1980 r. należał do  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i jako związkowiec aktywnie działał na Podbeskidziu. Brał udział w nielegalnej produkcji i kolportażu ulotek na terenie Andrychowa. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się, był poszukiwany listem gończym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie. Po ujawnieniu się został aresztowany w dniu 13 XII 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku Białej, a następnie w Areszcie Śledczym w Krakowie. W wyniku przeprowadzonego śledztwa postawiono mu zarzut kontynuowania działalności związkowej zawieszonej w stanie wojennym, w ramach której w okresie od 13 XII 1981 r. do marca 1982 r. organizował wykonanie i rozpowszechnianie na terenie Andrychowa i innych miejscowości województwa bielskiego ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”, których treść godziła w ustrój i organa władzy PRL. Uznany winnym przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie został skazany w dniu 28 II 1983 r. na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Po ogłoszeniu wyroku w dniu 28 II 1983 r. opuścił Areszt Śledczy w Krakowie. 
Po wyjściu na wolność rozpoczął starania o wydanie zgody na wyjazd stały zagranicę. W lipcu 1983 r. wyjechał na stałe do USA, gdzie mieszkał do śmierci. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną był operacyjnie kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1981-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej