Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Augustynowicz Alicja

Alicja Augustynowicz

ur. w 1953 roku w m. Gajęcice Stare
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pani Alicja Augustynowicz należała do NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, włączyła się w pomoc internowanym oraz ich rodzinom. Należała do grupy działającej przy parafii Wszystkich Świętych w Jastrzębiu–Szerokiej, zajmującej się przygotowywaniem i dostarczaniem paczek żywnościowych dla internowanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Szerokiej. 
W 1982 r. Pani Alicja Augustynowicz dodatkowo przepisywała na maszynie, teksty przeznaczone do druku w Biuletynie Informacyjnym Jastrzębskiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz pisma „GROS”. 
Od 1983 r. aktywnie włączyła się w działalność ww. struktury pod kierownictwem Pana Romualda Bożko, w grupie zorganizowanej przez Panią Stanisławę Krauz, zajmując się przede wszystkim kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
W sierpniu 1988 r. podczas strajków górników na terenie Jastrzębia-Zdroju, współorganizowała pomoc dla strajkujących. W lutym 1989 r. zaangażowała się w przygotowania  i obsługę Zgromadzenia Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków