Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kopczyński Zbigniew

Zbigniew Kopczyński

ur. w 1956 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pełniąc funkcję przewodniczącego Zarządu Uczelnianego NZS uczestniczył w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Zrzeszenie m.in. przygotowaniu wystawy fotograficznej dotyczącej zbrodni katyńskiej, która odbyła się w czerwcu 1981 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był autorem szeregu artykułów ukazujących się w biuletynach wydawanych przez NZS w Gliwicach. W sierpniu 1981 roku wraz z innymi przedstawicielami Zrzeszenia, uczestniczył w zjeździe Studentów Amerykańskich w Waszyngtonie, udzielając m.in. wywiadu dla „Głosu Ameryki”. Podczas strajku okupacyjnego na Politechnice Śląskiej w listopadzie 1981 r. został wybrany przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Strajkowego. W związku z tą aktywnością 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany, a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Przebywał tam w okresie od 2 września do 1 grudnia 1982 r. W kwietniu 1983 roku uczestniczył w zjeździe internowanych w Częstochowie. Wystąpił wówczas z propozycją wysłania petycji do ówczesnych władz i ONZ w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. Ponadto brał udział w spotkaniach organizowanych w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach w rocznicę wydarzeń 16 grudnia 1981 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN