Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szewczyk Czesław

Czesław Kazimierz Szewczyk

ur. w 1942 roku w m. Kromolin Nowy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego działał w strukturach NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, w ramach których pełnił funkcję przewodniczącego Gminnego Komitetu Założycielskiego w Szadku i wszedł w skład Zarządu Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego w Sieradzu. Brał udział w przygotowywaniu i powielaniu wydawnictw bezdebitowych, m.in. broszury dotyczącej zbrodni katyńskiej. Publicznie krytykował sytuację w kraju, Służbę Bezpieczeństwa, partię i sojusz Polski z ZSRR. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, następnie w OO w Łowiczu, gdzie przebywał do 18 stycznia 1982 r. W latach 1982-1986 był inwigilowany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN