Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krupa Andrzej

Andrzej Wiesław Krupa

ur. w 1953 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Pan Andrzej Krupa jako student elektroniki Politechniki Gdańskiej w maju 1977 r. brał udział w wiecach i manifestacjach, będących wyrazem solidarności społeczności akademickiej PG po śmierci Stanisława Pyjasa. Od 1978 r. był zatrudniony jako konstruktor w Zakładach Mechanicznych im. gen. K. Świerczewskiego „Zamech” w Elblągu. W sierpniu 1980 r. Andrzej Krupa uczestniczył w tzw. strajku rotacyjnym, wyrażającym poparcie dla strajkujących stoczniowców w Trójmieście. Od września 1980 r. Andrzej Krupa należał do NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję członka Komisji Wydziałowej Wydziału Konstrukcyjnego TK-4 w „Zamechu”, ponadto jednocześnie do 28 lutego 1981 r. był wiceprzewodniczącym i członkiem prezydium Międzyzakładowej Komisji Zakładowej w Elblągu. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Andrzej Krupa uczestniczył w strajku w „Zamechu” jako członek Komitetu Strajkowego. Należał do grona sygnatariuszy porozumienia o zakończeniu strajku bez użycia wojska i pokojowym rozejściu się do domów załogi zakładu. Współorganizował pomoc dla internowanych i aresztowanych  z „Zamechu”. W ramach represji był kilkakrotnie przesłuchiwany, ponadto został objęty zakazem wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata. 30 września 1982 r. został zwolniony z pracy.  Od 25 maja 1983 r. do 5 czerwca 1983 r. był inwigilowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego z powodu działalności antysystemowej
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN