Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawłowska Elżbieta

Elżbieta Pawłowska

ur. w 1949 roku w m. Janki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
W latach 1981-1989 był aktywną działaczką oopozycji antykomunistycznej. Była współzałożycielką struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Służby Zdrowia w Legionowie. Kolportowała prasę oraz wydawnictwa podziemne na terenie zakładu pracy oraz Legionowa. Uczestniczyła ponadto w uroczystościach religijno-patriotycznych. W ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy zajmowała się rozdziałem pomocy żywnościowej i odzieży dla potrzebujących.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Oni robili Solidarność. Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, red. Tomasz Elbanowski, Legionowo 2011