Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Splewiński Marek

Marek Splewiński

ur. w 1946 roku w m. Gołańcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Zamojskiej Fabryki Mebli. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZFM. Był także organizatorem struktur związku na terenie Zamościa oraz aktywnym działaczem MKZ Zamość. Współpracował min. z działaczami NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” z terenu woj. zamojskiego. W dniu 13.12.1981 r. internowany na podstawie decyzji nr 47/81 wydanej przez Komendanta KWMO Zamość . Osadzony w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie, Włodawie, Areszcie Śledczym w Rzeszowie i Ośrodku dla Internowanych w Załężu. Po zwolnieniu z internowania powrócił do Zamościa gdzie rozpoczął działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. W latach 1984-1985 był zatrzymywany i przesłuchiwany z powodu prowadzenie działalności politycznej oraz kontaktów z działaczami związkowymi z terenu woj. zamojskiego i całego kraju. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN