Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Bieniek

ur. w 1955 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pan Zbigniew Bieniek od 1978 r. zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, a od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym ze współorganizatorów strajku w Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej BUDOPOL we Wrocławiu, a następnie aktywnym uczestnikiem akcji ulotkowych, protestacyjnych oraz malowania napisów na murach. Ponadto zajmował się również udzielaniem pomocy rodzinom osób uwięzionych i zwolnionych z pracy.
Na przełomie lat 1981/1982 był jednym ze współzałożycieli Narodowej Organizacji Wyzwoleńczej „Lechia”, wraz z którą wszedł następnie w październiku 1982 r. w skład Solidarności Walczącej. W następnych latach pan Zbigniew Bieniek kontynuował prowadzoną wcześniej podziemną działalność. Kolportował wydawnictwa Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, drukował i rozpowszechniał pismo „Goniec Polski”, prowadził skrzynkę kontaktową i hurtownię prasy drugiego obiegu. W latach 1984-1985 przewoził prasę i wydawnictwa podziemne do różnych miast Polski, głównie do Łodzi.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną Pan Zbigniew Bieniek był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1987 r. za przechowywanie znacznych ilości nielegalnych wydawnictw i ulotek został ukarany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń grzywną w wysokości 40 tys. zł.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej