Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Moskowicz-Moczulska Maria

Maria Ludwika Moskowicz-Moczulska

ur. w 1938 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2015
Biogram
Była aktywnie zaangażowana w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, należała do Konfederacji Polski Niepodległej. Kolportowała wydawnictwa drugiego obiegu, pomagała przy opracowywaniu artykułów do podziemnych pism, takich, jak: „Opinie”, „Bratniak”, „Gospodarz”. Organizowała spotkania popularyzujące działalność KPN w różnych miastach. Uczestniczyła w zjazdach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gdańsku oraz Komitetu Obrony Wiezionych za Przekonania, zasiadała w składzie jego Rady Koordynacyjnej. Inicjowała szereg akcji na rzecz uwolnienia aresztowanych członków kierownictwa KPN, w tym jej męża Leszka Moczulskiego. W jego imieniu utrzymywała kontakty z przedstawicielami KPN na Zachodzie. Brała udział w głodówce protestacyjnej w Katowicach w czerwcu 1981 r. Po porwaniu ks. Popiełuszki angażowała się w działalność na terenie kościoła św. Stanisława Koski na Żoliborzu. Z uwagi na swoją aktywność podlegała represjom i szykanom, w latach 1977-1983 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa i wielokrotnie przesłuchiwana, jej mieszkanie było przeszukiwane. Otrzymała również zastrzeżenie wyjazdów za granicę. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej