Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Marian Kurowski

ur. w 1931 roku w m. Kurów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” RI na terenie woj. siedleckiego. Był jednym z aktywniejszych działaczy na rzecz tworzenia ogniw Solidarności Wiejskiej na terenie woj. siedleckiego, zwłaszcza w gminie Trzebieszów. Był przewodniczącym Koła „Solidarności” w swojej miejscowości Leszczanka, wiceprzewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Trzebieszowie, a także członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Siedlcach. Uczestniczył w organizowaniu różnego rodzaju akcji protestacyjnych i propagandowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo przeprowadzenia z nim w dniu 21.12.1981 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zajmował się tam miedzy innymi kolportażem prasy i wydawnictw podziemnych. Zaangażowany był także w działalność Duszpasterstwa Rolników Ziemi Podlaskiej, skupiającego większość czołowych aktywistów b. NSZZ RI „Solidarność”. Z powodu swej działalności był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. W czerwcu 1989 r. wspomagał akcję wyborczą prowadzona przez Komitety Obywatelskie.