Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Melzacki Dariusz

Dariusz Piotr Melzacki

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Dariusz Melzacki od stycznia do sierpnia 1982 r. należał do podziemnej organizacji o nazwie Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej „Solidarność”. 
Brał udział w wydawaniu i kolportowaniu na terenie Trójmiasta ulotek i wydawnictw o treści opozycyjnej (m.in. pisma „Gryps”) i nawołujących do udziału w demonstracjach. Ponadto w dniach 28-29.04.1982 r. usunął około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach Sopotu z okazji 1 Maja, które przekazał do wykorzystania uczestnikom nieoficjalnego pochodu w Gdańsku, po uprzednim naniesieniu na nie napisów „Solidarność”. Wykonywał także napisy na murach nawołujące do udziału we wspomnianym pochodzie.
W związku z powyższą działalnością został zatrzymany w dniu 11.09.1982 r., i osadzony od 13.09.1982 r. w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Sopocie w dniu 29.07.1983 r. umorzył postępowanie i uchylił areszt na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN