Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzysztofiak Ewa

Ewa Joanna Krzysztofiak

ur. w 1958 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
Należała do czynnych działaczy podziemia niepodległościowego. Działała w Tajnej Komisji Zakładowej Oświaty Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Kutna. Od 26 listopada 1986 r. była jedną z reprezentantek Komisji w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, której zadaniem było odbudowanie zlikwidowanych 13 grudnia 1981 r. zakładowych struktur NSZZ „Solidarność” i skupienie ich w jednej strukturze regionalnej. W 1987 r. współorganizowała sieć łączników, którzy przekazywali pilne wiadomości z Kutna do Warszawy. Od 13 grudnia 1986 r. do września 1988 r. wchodziła w skład redakcji „Gazety Podziemnej” - organu prasowego RKW oraz redagowała materiały do pisma „Głos Komunisty”, którego jedyny numer ukazał się 1 sierpnia 1987 r. Uczestniczyła również w wydaniu „Gazety Niezależnej”, której jedyny numer ukazał się 19 marca 1989 r. (dwa następne przygotowane do druku, nie zostały wydane).
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 4: Polska zachodnia, pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989 cz. 2, red. J. Pawłowicz, Płock 1998