Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Rafał Stanisław Żelichowski

ur. w 1965 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
W dniach 3-16 grudnia 1984 r. współorganizował i uczestniczył w strajku w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowej przeciwko decyzji władz dotyczącej zdjęcia krzyży w salach lekcyjnych. Z tego powodu 14 grudnia 1984 r. został ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń we Włoszczowej karą grzywny w wysokości 20000 zł. Następnie 19 grudnia 1984 r. został skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń we Włoszczowej na 2 miesiące aresztu oraz obciążony kosztami postępowania za zakłócanie porządku publicznego przed budynkiem Domu Kultury. Karę odbywał w Zakładach Karnych w Pińczowie i Krakowie-Podgórzu. Wolność odzyskał 17 lutego 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN