Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gajowniczek Paweł
Paweł Stanisław Gajowniczek
ur. w 1950 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018

Biogram

Od stycznia 1982 r. do sierpnia 1983 r. zajmował się kolportażem „Tygodnika Wojennego”, książek „Biblioteki Tygodnika Wojennego” oraz wydawnictw podziemnych. W okresie od sierpnia 1983 r. do kwietnia 1985 r. był przedstawicielem „Tygodnika Wojennego” w Norwegii. Był także współpracownikiem polskiej Sekcji Rozgłośni Radia Wolna Europa.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków