Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klatkowski Wiktor

Wiktor Arkadiusz Klatkowski

ur. w 1948 roku w m. Gorlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 126/2016
Biogram
Wiktor Arkadiusz Klatkowski prowadził aktywną działalność opozycyjną w latach 1981-1986. Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym NSZZ ,,Solidarność” przy Białostockim Zjednoczeniu Budownictwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy. Jednocześnie podjął działalność konspiracyjną w strukturach NSZZ ,,S” Region Białystok. Organizował sieć kolportażu podziemnych wydawnictw i ulotek. Na terenie plebanii kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli współorganizował podziemną drukarnię. Pod koniec 1986 r. wspomagał druk periodyku ,,Słowa”. Uczestniczył również w druku i kolportażu pisma ,,Solidarności Walczącej”. Wiktor Arkadiusz Klatkowski brał również udział w akcji rozprowadzania i zawieszania flag ,,Solidarności” oraz wykonywania napisów o treści patriotycznej na obiektach użyteczności publicznej. Angażował się w pomoc rodzinom osób internowanych oraz organizował lokale dla osób ukrywających się w podziemiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Bujwicki B., Mój rok 1980, Białystok 2013