Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wierzejski Witold
Witold Kazimierz Wierzejski
ur. w 1930 roku w m. Brwinów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

Od 1952 r. pozostawał w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa państwa, z uwagi na kontakty ze środowiskiem kościelnym. Podczas rozpracowywania był obserwowany i inwigilowany poprzez zastosowanie podsłuchu telefonicznego. 
Prowadził aktywną działalność opozycyjną w marcu 1968 r. podczas protestów studenckich w Warszawie. Dokonywał nasłuchów radiostacji milicyjnych, przekazywał informacje do studentów strajkujących na Politechnice Warszawskiej i wykonywał zdjęcia z okien Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W ramach działalności opozycyjnej w czerwcu 1977 r. wykonał powielacz. Urządzenie to, wraz farbą drukarską, farbami pigmentowymi oraz instrukcją obsługi zostało przekazane Studenckiemu Komitetowi „Solidarności” w Krakowie. W 1978 r. przeprowadzono z nim dwukrotnie rozmowę ostrzegawczą. 
Podczas stanu wojennego, zaprojektował i wykonał wspólnie z kolegami z Wydziału nadajnik „Bolek i Lolek”, który na paśmie programu 1 Telewizji wyświetlał napis ,,Solidarność Żyje”. W podziemiu wydał również broszurę pt. ,,Mały poradnik drukarski”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN