Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gliński Mieczysław

Mieczysław Leszek Gliński

ur. w 1961 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016
Biogram
Mieczysław Gliński będąc studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład podziemnego Zarządu Uczelnianego NZS. Zajmował się  kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie UMK.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985 oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1983-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN