Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Epifaniusz Wojciech Koźma

ur. w 1945 roku w m. Skalbmierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017
Biogram
Pan Epifaniusz Koźma był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w jej podziemnych strukturach. Związany z utworzoną we wrześniu 1984 r. na terenie kopalni Tajną Komisją Zakładową ( TKZ ) - zakonspirowaną i niezależną grupą byłych członków „Solidarność” Pan Epifaniusz Koźma uczestniczył w kolportażu ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych, takich jak : „Górnik Polski”, „Tygodnik Mazowsze”, a zwłaszcza „CIOS” - nielegalnego biuletynu wydawanego przez Tajną Komisję Zakładową . 
Pan Epifaniusz Koźma wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” przy KWK „Czerwone Zagłębie”, który powstał w październiku 1988 r. z przekształcenia Tajnej Komisji Zakładowej. Wraz z innymi członkami i sympatykami ww. struktury, odbywał spotkania w kościele św. Jadwigi w Sosnowcu-Zagórzu, podczas których opracowywano dalszą strategię działania i rozprowadzono biuletyny informacyjne. 
Z uwagi na powyższe Pan Epifaniusz Koźma pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków