Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Leopold Gorol

ur. w 1950 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 312/2020
Biogram
Pan Jerzy Leopold Gorol od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” przy PKP w Tarnowskich Górach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, wszedł w skład jednej z tzw. trójek zakładowych, powołanych na wypadek aresztowania czołowych działaczy związkowych lub innych represji wymierzonych w opozycję. Do zadań grupy Pana Jerzego Leopolda Gorola należał kolportaż nielegalnych wydawnictw, przygotowywanie materiału do kolportażu oraz akcje ulotkowe. Pan Jerzy Leopold Gorol rozpowszechniał m. in. „Głos Śląsko-Dąbrowski”, wydawany w latach 1982-1989 w Katowicach. 
Po aresztowaniu założyciela grupy skupionej wokół ww. pisma - Zenona Pigonia w 1983 r., kierownictwo przejął Czesław Silczak, którego Pan Jerzy Leopold Gorol był tzw. „prawą ręką”. Należy podkreślić, iż Pan Jerzy Leopold Gorol wraz z innymi kolejarzami z PKP   w Tarnowskich Górach, odegrał dużą rolę w dostarczeniu materiałów poligraficznych niezbędnych do wydawania „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego” oraz w sprawach logistycznych, jak przewożenie maszyn do pisania, maszyn drukarskich. 
Pan Jerzy Gorol udostępniał również swoje mieszkanie na potrzeby spotkań opozycyjnych.  W kwietniu 1985 r. zorganizowano konspiracyjne spotkanie ogólnopolskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w Tarnowskich Górach, podczas którego Pan Jerzy Leopold Gorol zajmował się ww. logistyką. Wielokrotnie również przewoził swoim prywatnym samochodem, przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Regionalnej Komisji Wykonawczej – Tadeusza Jedynaka, narażając się tym samym na represje ze strony ówczesnej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności , t. 1, s. 127, Tarnogórska „Solidarność” 1980-1990, red. K. Gwóźdź, S. Rosenbaum, Katowice – Tarnowskie Góry 2016