Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Swałtek Jacek

Jacek Stanisław Swałtek

ur. w 1948 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Pracownik Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie (od 1982 r. Zakład Budownictwa Kolejowego). Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku. Związany z Konfederacją Polski Niepodległej. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w organizację wsparcia materialnego strajkujących w dniach 13-16 grudnia 1981 r. w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie, zaś po stłumieniu strajku, w pomoc represjonowanym. W związku z powyższym dniu 18 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 14 czerwca 1982 r. 
Po uwolnieniu organizator podziemnych struktur „Solidarności” w Zakładzie Budownictwa Kolejowego. Wydawca niezależnych biuletynów w miejscu pracy. Kolporter prasy drugoobiegowej. Zaangażowany w zbiórkę pieniędzy na potrzeby pomocy represjonowanych. Uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych.
W dniu 5 marca 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza z dnia 25 maja 1984 r. skazany na rok pozbawienia wolności z jednoczesnym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat.  
W 1989 r. czynny przy odtwarzaniu jawnych struktur „Solidarności” w miejscu pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej