Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koszałkowski Zbigniew

Zbigniew Aleksander Koszałkowski

ur. w 1955 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Zbigniew Koszałkowski w latach 1979–1980 kolportował niezależne pismo literackie „Puls” oraz wydawnictwa Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Łodzi i przewodniczącym NZS w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, gdzie studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Na uczelni utworzył bibliotekę wydawnictw niezależnych. W latach 1980–1981 stał na czele strajków studentów PWSSP. W latach 1980-1982 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W grudniu 1981 r. sporządził dokumentację fotograficzną pacyfikacji strajku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1982 r. zainicjował powstanie i wszedł w skład redakcji podziemnego pisma Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej „Jesteśmy”. W latach 1982–1989 współpracował z Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele o.o. Jezuitów w Łodzi, na dziedzińcu którego w 1984 r. zaprojektował symboliczny grób ks. Jerzego Popiełuszki. Był autorem projektów graficznych ok. 20 serii znaczków poczty podziemnej, kalendarzy i kart okolicznościowych. Od 1986 r. współpracował z Łódzkim Towarzystwem Oświaty Niezależnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN