Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gajdziński Jerzy

Jerzy Gajdziński

ur. w 1952 roku w m. Góra Kalwaria
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Jerzy Gajdziński od października 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacyjnym w Sieradzu, następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej i wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. Prowadził aktywną działalność opozycyjną, inicjując protesty, przerwy w pracy i akcje plakatowe. Od 13.12.1981 r. do 24.07.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i  w Łowiczu. W latach 1982–1986 kontynuował działalność związkową w ponadregionalnej, nieformalnej grupie złożonej z działaczy zdelegalizowanej „Solidarności” z terenu Sieradza, Kalisza i Konina, w ramach której kolportował materiały bezdebitowe. W latach 1981–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN