Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gawkowski Tadeusz

Tadeusz Gawkowski

ur. w 1936 roku w m. Józefowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 2/2017
Biogram
Od 1962 r. pracował jako funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej MO w Ostrołęce, od 1981 r. do 4 czerwca 1989 r., czynnie wspierał osoby i organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. W okresie 1980-1981 nawiązał kontakt z osobami pozostającymi w opozycji do polityki PZPR i Rządu PRL. W miejscowości Goworowo wspierał Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność" Rolników Indywidualnych. Uczestniczył w wielu spotkaniach tego związku. W maju 1981 r. w mundurze funkcjonariusza MO uczestniczył w wyborach do Komitetu Gminnego NSZZ „Solidarność" RI w Goworowie, gdzie złożył publiczne gratulacje wybranemu przewodniczącemu Janowi Podlesiowi. We wrześniu 1981 r. wystosował pismo do KC PZPR, w którym zarzucał CKK PZPR, że popiera bezprawie istniejące w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i nie dba o sprawiedliwą ocenę praw człowieka, jednocześnie zwrócił legitymację członkowską PZPR. W dniu 1 lipca jako doradca i organizator NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Goworowie bez zgody zwierzchników wziął udział w Gminnym Zjeździe Solidarności. Działania wspierające opozycję były bezpośrednią przyczyną wydalenia go 17 lipca 1981 r. ze służby w Milicji Obywatelskiej. W czerwcu 1984 r. podjął się założenia nielegalnej struktury NSZZ RI „Solidarność" na terenie Goworowa. W okresie od 20 lipca 1981 r. do 19 lipca 1984 r. wydano mu zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych. W związku ze swoją działalnością w ramach „Solidarności" był inwigilowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN