Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rosiak Lech

Lech Andrzej Rosiak

ur. w 1955 roku w m. Zgierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Lech Rosiak pracował w Zakładach Urządzeń i Systemów Transportu Wewnętrznego ZUT w Zgierzu. Za swoją działalność opozycyjną w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 3 lutego 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN