Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Feliks Karwowski
ur. w 1943 roku w m. Rogale
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W latach 1981-1989 rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa oraz uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach środowiska rolniczej opozycji na terenie byłego województwa siedleckiego. Brał również udział w uroczystościach religijno-patriotycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków