Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Andrzej Okulicz-Kozaryn

ur. w 1939 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Józef Okulicz-Kozaryn należał do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim miejscu pracy – Przedsiębiorstwie Państwowym „Uzdrowisko Lądek-Długopole”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego tworzył podziemne struktury „Solidarności” w uzdrowisku i w mieście, a przy tym pełnił funkcję skarbnika. W jego mieszkaniu odbywały się konspiracyjne spotkania. Od stycznia 1982 r. organizował zbiórki pieniędzy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin. Wiosną 1982 r. namawiał do bojkotu prasy rządowej i uroczystości pierwszomajowych.
Był zaangażowany w drukowanie ulotek i umieszczanie napisów w miejscach publicznych, m.in. napisu „Solidarność”, namalowanego w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1982 r. na kopule Domu Zdrojowego „Wojciech”. W październiku 1982 r. współorganizował uwolnienie ze szpitala w Stroniu Śląskim działaczki „Solidarności” Janiny Szrejter, a także przygotowanie miejsca, gdzie się ukrywała. W 1983 r. był odpowiedzialny za kontakty z Solidarnością Walczącą, dlatego też nadzorował kolportaż jej wydawnictw. W październiku 1983 r. brał udział w sporządzeniu i rozwieszeniu klepsydr informujących o rzekomej śmierci dyrektora uzdrowiska w Lądku Zdroju, aktywisty partyjnego, powołanego w stanie wojennym.
Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną był kontrolowany operacyjnie w latach 1982-1985, a w latach 1984-1986 zastrzeżono mu prawo wyjazdu za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej