Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szyderski Józef

Józef Władysław Szyderski

ur. w 1946 roku w m. Chruślice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Józef Władysław Szyderski był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych im. Gen. Waltera w Radomiu. W 1981 r. był wiceprzewodniczącym Wydziałowej Komisji NSZZ „Solidarność” na Wydziale P-3 tego zakładu. W maju 1981 r. uczestniczył jako delegat w I Walnym Zebraniu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną, min. był kolporterem prasy bezdebitowej oraz organizatorem zbiórek pieniężnych na rzecz internowanych i ich rodzin. W 1988 r. był inicjatorem i współtworzącym nowe struktury NSZZ „Solidarność”. Pan Józef Władysław Szyderski był także wielokrotnym delegatem związku na Zjazdy Zakładowe i Regionalne. W dniu 13.03.1989 r., jako działacz związku, złożył podpisany przez 2847 osób wniosek o odwołanie Rady Pracowniczej w Zakładach Metalowych im. Gen. Waltera w Radomiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej