Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Marek Aleksander
Aleksander Marek
ur. w 1948 roku w m. Wilkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016

Biogram

Pan Aleksander Marek był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL, członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 1 w Bielsku-Białej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu „Solidarności” nie zaprzestał działalności związkowej. Należał do grupy działaczy zajmujących się produkcją i kolportażem podziemnej prasy, uczestniczył w organizowaniu pomocy materialnej dla rodzin działaczy internowanych, aresztowanych lub zwolnionych z pracy za przynależność do „Solidarności”. 
W październiku 1985 r. Pan Aleksander Marek był inicjatorem zbierania podpisów pod poręczeniem dla Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej dot. uwolnienia tymczasowo aresztowanego działacza „Solidarności” Pana Zbigniewa Reteckiego. 
W dniu 24 IX 1988 r. z inspiracji tajnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy FSM w Bielsku-Białej powołano pierwszą na Podbeskidziu jawną Komisję Organizacyjną NSZZ „Solidarność”, w prezydium której zasiadał Pan Aleksander Marek. 
Z racji zaangażowania w działalność opozycyjną Pan Aleksander Marek podlegał inwigilacji szczególnej prowadzonej przez organy bezpieczeństwa państwa PRL. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej