Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Zygmunt Leziak

ur. w 1954 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Od powstania NSZZ „Solidarność” zaangażował się aktywnie w działalność związkową w Polmozbycie Lublin, gdzie współredagował Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmozbyt”. Po wprowadzeniu stanu wojennego mimo przeprowadzenia z nim rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, włączył się w działalność grupy zajmującej się organizowaniem kolportażu prasy sygnowanej przez „Solidarność” na terenie Lublina oraz współtworzył nielegalną bazę poligraficzną „Solidarności”. Bezkompromisowa postawa Jerzego Leziaka wobec komunistycznych władz doprowadziła do jego zatrzymania w dniu 9 sierpnia 1982 r. wraz z innymi działaczami przez Wydział Śledczy KWMO w Lublinie. Dokonano przeszukania domu oraz domku letniskowego Jerzego Leziaka w celu ujawnienia dowodów na prowadzenie nielegalnej działalności. Jerzy Leziak został także przesłuchany. Ustalono że Pan Jerzy Leziak z innym działaczem przewozili, zlecali przewożenie i ukrywali od marca do czerwca 1982 r. powielacz na którym drukowano nielegalne wydawnictwa. W wyniku przeszukań dokonanych u Jerzego Leziaka i w domach grupy działaczy z którymi współpracował zarekwirowano nielegalną literaturę i prasę. Jerzy Leziak został aresztowany 11 sierpnia 1982 r., natomiast zwolniony z aresztu w dniu rozprawy sądowej która odbyła się w dniu 20 grudnia 1982 r. Tego dnia Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał Jerzego Leziaka za gromadzenie i rozpowszechnianie nielegalnych biuletynów i informatorów „Solidarności” oraz innych nielegalnych wydawnictw na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. W późniejszym okresie Służba Bezpieczeństwa nadal uznawała Jerzego Leziaka za osobę niebezpieczną dla ówczesnej władzy gdyż w dokumencie z 14 października 1983 r. wymieniony jest jako członek jednej z nielegalnych grup funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego które należy zneutralizować. Inwigilowanie Jerzego Leziaka zakończono 30 września 1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w latach 1980-1981, Lublin 2014
    • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w latach 1980-1981 [w:] Stąd ruszyła lawina…Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
    • Z. Łupina NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w podziemiu w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006