Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brandeburg Jan

Jan Brandeburg

ur. w 1951 roku w m. Sławnikowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 425/2014
Biogram
Pan Jan Brandeburg od września 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Maszyn Rolniczych „Agromet-Pilmet” we Wrocławiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności opozycyjnej. Był jednym z organizatorów strajku w miejscu pracy w dniu 15 grudnia 1981 r. 
Od stycznia 1982 r. kolportował pismo Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk „Z dnia na dzień” i z tego powodu został internowany 23 kwietnia 1982 r. W pierwszych dniach przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a od 28 kwietnia  w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Z internowania zwolniony został 11 czerwca 1982 r. ze względu na zły stan zdrowia. 
Po wyjściu na wolność rozprowadzał wydawnictwa RKS NSZZ „Solidarność”, Solidarności Walczącej i podziemne pismo zakładowe „Iskra Wolności”.      
W listopadzie 1988 r. został przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w KMR „Agromet-Pilmet”, a w 1989 r. przewodniczącym Komisji Zakładowej. 
Z powodu prowadzonej działalności był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, a w latach 1983-1989 kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „A-2” i sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Pismo”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej