Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lech Napiórski

ur. w 1951 roku w m. Lipno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Radiowo-Telewizyjnym Centrum Nadawczym w Rachocinie. Został internowany 13 grudnia 1981 r. na wniosek Wydz. II KWMO w Płocku na mocy decyzji nr 325 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku z dnia 12 grudnia 1981 r. z uzasadnieniem, że „rozmyślnie powodował będzie zakłócenia lub wyłączenia programu telewizyjnego”. Osadzony został w Zakładzie Karnym we Włocławku. Jego zwolnienie nastąpiło 13 stycznia 1982 r. na mocy decyzji nr 23 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku o uchyleniu internowania z tego samego dnia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN