Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Borek

ur. w 1956 roku w m. Nowa Słupia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Krzysztof Borek - pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, członek NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. W dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1013 w Budowie i przydzielony do kompanii saperów. Szkolenie wojskowe rezerwistów  w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych  na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 2 listopada1983 r. Krzysztof Borek został skreślony z ewidencji, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.