Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pluciński Ryszard
Ryszard Tadeusz Pluciński
ur. w 1951 roku w m. Ostrów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018

Biogram

Ryszard Pluciński od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”, w miejscu pracy – Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nawoływał do wzięcia udziału w strajku zaplanowanym na 13.05.1982 r., co stało się bezpośrednią przyczyną jego internowania w dniu następnym. 19.05.1982 r. został przeniesiony z Ośrodka Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim do Aresztu Śledczego w związku z tymczasowym aresztowaniem pod zarzutem nakłaniania członków załogi ZNTK do udziału w akcji protestacyjnej. Po umorzeniu śledztwa 1.06.1982 r. opuścił AŚ w Ostrowie Wielkopolskim. Po uwolnieniu kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, kolportując wydawnictwa podziemne. W latach 1981–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej