Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Artur Grzegorz Maciaszczyk

ur. w 1970 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Artur Grzegorz Maciaszczyk od roku 1987 był zaangażowany w działalność opozycyjną w ramach Organizacji Młodzieżowej Konfederacji Polski Niepodległej Okręgu Radom. Prowadził akcję kolportażu prasy podziemnej i książek drugiego obiegu, rekrutował nowych członków do organizacji. Należał również do zespołu redakcyjnego pism „Kontra Komunie”, „Kontra – Gazeta Uliczna”, „Tarcza” i „Solidarność Młodych”. Brał udział w demonstracjach ulicznych, akcjach ulotkowych, niezależnych obchodach rocznic patriotycznych i malowaniu napisów na murach. W 1989 r. uczestniczył w zorganizowanym przez KPN strajku okupacyjnym Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu. Po rozpoczęciu studiów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu nawiązał współpracę z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków