Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Strawa

ur. w 1949 roku w m. Krasnobród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej, a na Walnym Zebraniu Delegatów FŁT 23.03.1981 roku został wybrany do reprezentowania Fabryki na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Był jednym organizatorów i aktywnych uczestników strajku okupacyjnego w FŁT. Brał czynny udział w kolportowaniu biuletynów i innych wydawnictw bezdebitowych, organizując ich kolportaż na terenie FŁT. Uczestniczył także w zbiórce pieniędzy na działalność struktur podziemnej „Solidarności”. Z powodu tej działalności został z dniem 12.05.1982 r. na podstawie decyzji nr 189 Komendanta Wojewódzkiego MO z 11.05.1982 r. internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Po zwolnieniu z internowania 16.06.1982 r. nadal uczestniczył w pracach podziemnych struktur „Solidarności” w FŁT. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Kraśnika i Regionu. Z tego powodu był inwigilowany, objęty kontrolą operacyjną i wzywany na rozmowy ostrzegawcze w 1982 r.,1983 r. i w lipcu 1985 roku. Formą represji wobec Stanisława Strawy było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1982 roku na okres 2 lat. Jako osoba internowana i represjonowana Pan Stanisław Strawa zdecydował się na wyjazd emigracyjny z Polski, wraz z rodziną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej