Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowska Krystyna

Krystyna Zofia Wojciechowska

ur. w 1941 roku w m. Budków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Od 1978 r. była związana z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, brała udział w konspiracyjnych spotkaniach jego czołowych przedstawicieli. Do połowy 1980 r. kolportowała, m.in. w miejscu pracy, tj. Przychodni Rejonowej Łódź-Polesie, „Opinię” i inne druki bezdebitowe sygnowane przez ROPCiO. Od sierpnia 1980 r. współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w łódzkiej służbie zdrowia. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. podjęła próbę zawiadomienia znanych opozycjonistów z terenu Łodzi o akcji internowań, której kontynuację udaremniła zasadzka zorganizowana przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w jednym z mieszkań, gdzie była przez kilka godzin przetrzymywana. W stanie wojennym pośredniczyła w kontaktach z działaczami podziemnymi, zwoływała tajne spotkania, pomagała osobom ukrywającym się i rodzinom internowanych. W latach 1982-1989 rozpowszechniała nielegalne pisma, uczestniczyła w wiecach i demonstracjach, m.in. upamiętniających śmierć księdza Jerzego Popiełuszki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • J. Fatyga, Moja droga do niepodległości. Od Millenium do upadku komunizmu [w:] Łódzka KPN od PRL do Niepodległości, red. K. Chylak, M. Michalik, Łódź 2012