Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fleks Adam

Adam Piotr Fleks

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Adam Piotr Fleks był w latach 1984 - 1988  członkiem Federacji Młodzieży  Walczącej (FMW) oraz w latach 1988 - 1989 działaczem Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego (RSZ). 
Działał w ścisłym kierownictwie FMW w Gdańsku i RSZ związanym z Biuletynem Informacyjnym Szkół Zawodowych (BISZ). 
W latach 1987-1989 wchodził w skład zespołu redagującego pismo FMW „Wiatr od morza”, w którym publikował m.in. artykuły dotyczące bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie. Zajmował się również kolportażem wydawnictw bezdebitowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków