Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciesielski Jan

Jan Marek Ciesielski

ur. w 1949 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015
Biogram
Pracownik Huty im. Lenina w Krakowie. Jesienią 1980 r. organizator struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Technicznej Kontroli Jakości HiL jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej związku. Członek Zarządu Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”. Sygnatariusz powołania Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej „Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość”.
W dniu 13 grudnia 1981 r. jeden z organizatorów strajku okupacyjnego w hucie, odpowiadający za kwestie łączności oraz utworzenie Radia „Solidarność” na terenie kontrolowanym przez strajkujących. 
Po pacyfikacji strajku w dniu 16 grudnia 1981 r. potajemnie opuścił teren huty i ukrywał się, będąc poszukiwanym listem gończym. Współtwórca powołanego w dniu 20 stycznia 1982 r. Regionalnego Komitetu Wykonawczego „Solidarność Małopolska”, wchodzący w jego skład, zajmujący się kwestiami działalności Radia „Solidarność” oraz łączności z zakładami pracy. 
W dniu 1 kwietnia 1983 r. ujawnił wobec władz swą działalność opozycyjną na podstawie przepisów amnestyjnych. 
Od 1986 r. w składzie odtworzonej, jawnie działającej Komisji Robotniczej Hutników. Podczas strajku w HiL w dniach 26 kwietnia-5 maja 1988 r.  członek Komitetu Strajkowego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN