Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lato Janusz

Janusz Tadeusz Lato

ur. w 1952 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Od września 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ “Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w swoim zakładzie pracy, odbywającym się w okresie 14-17.12.1981 r., pełniąc funkcję członka straży strajkowej. W latach 1982-1989, Pan Janusz Lato był współzałożycielem oraz członkiem podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej FSC w Lublinie i Przewodniczącym Komisji Wydziałowej na Wydziale Montażu w w/w zakładzie. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych m.in. pism „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni”, „Solidarność Nauczycielska”, "Tygodnik Mazowsze”, „SW Lublin” oraz zaangażował się w akcje, prowadzone w ramach podziemnych struktury „Solidarności”, „Wakacje z Bogiem”, polegające na organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin osób internowanych. W kwietniu 1982 r. Janusz Lato był współzałożycielem, wraz z Piotrem Dudziakiem, podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”. Sporządził na gąbce znak „Solidarność”, odbijany ręcznie przy winietach tytułowych. Do 1983 r. był redaktorem tego pisma, organizatorem pracy redakcji, organizatorem działalności wydawniczej i transportu. Do 1986 r. autorem i organizatorem lokali do druku. Pismo drukowano w różnych mieszkaniach w Lublinie (Janusz Lato udostępniał także własne mieszkanie) i w gospodarstwach wiejskich pod miastem. Nakład pisma dochodził do 1000 egzemplarzy. Janusz Lato był odbiorcą nakładu z drukarni i głównym kolporterem w FSC. W 1988 r. w dniach 7 i 31 sierpnia Janusz Lato był współorganizatorem w FSC strajku solidarnościowego ze strajkującymi w kraju. W latach 1988-1989 wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w FSC w Lublinie oraz uczestniczył w kampanii wyborczej KO „Solidarność” w FSC i Lublinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Encyklopedia Solidarności hasło rzeczowe: Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” FSC Lublin
    • Encyklopedia Solidarności hasło rzeczowe: Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława Bieruta w Lublinie.
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności