Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Pawlak

ur. w 1948 roku w m. Klęczany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Antoni Pawlak w 1980 r. był pracownikiem Kombinatu Budowlanego w Rzeszowie i członkiem NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. był współorganizatorem rolniczej „Solidarności” w Nowosielcach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował nielegalną działalność związkową w okresie 1982-1989, m.in.  organizował zbiórki żywności dla osób represjonowanych i prześladowanych oraz kolportował podziemne wydawnictwa (we współpracy ze strukturami OKOR). Brał czynny udział w uroczystościach organizowanych przez podziemie antykomunistyczne z okazji rocznic podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, wprowadzenia stanu wojennego (w Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu) oraz w pielgrzymkach na Jasną Górę do Częstochowy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków