Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Ryszard Kraśniewski

ur. w 1935 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Witold Kraśniewski był pracownikiem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Grudziądzu. Należał do struktur NSZZ „Solidarność”, następnie do Konfederacji Polski Niepodległej.
Z obawy przed możliwością utworzenia przez niego w okresie stanu wojennego podziemnych struktur KPN w zakładzie pracy, został internowany w okresie od dnia 28 grudnia 1981 r. do dnia 24 lutego1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Na podstawie kolejnej decyzji o internowaniu został aresztowany dnia 11 marca 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Zwolniony z aresztu dnia 4 kwietnia 1982 r.  W związku z podejrzeniem o udział w kolportażu nielegalnego pisma „Iskra”, w dniu 12 sierpnia 1982 r. dokonano przeszukania mieszkania Witolda Kraśniewskiego, podczas którego nie ujawniono nielegalnych wydawnictw. W 1988 r. zorganizował w swoim mieszkaniu spotkanie Klubu Niezależnej Myśli Politycznej.
W pierwszych miesiącach 1989 r. został pełnomocnikiem nowopowstałego koła Polskiej Partii Socjalistycznej w Grudziądzu. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”, którego celem była organizacja kampanii wyborczej kandydatów do Sejmu podczas wyborów wyznaczonych na dzień 4 czerwca 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN