Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Gałus

ur. w 1952 roku w m. Chrzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Pan Jan Gałus był działaczem podziemnych struktur związkowych na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Brał udział w produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw takich jak: „Ogniwo”, „Zagłębie Miedziowe”, „Z Dnia na Dzień” oraz ulotek nawołujących m. in. do bojkotu wyborów do Sejmu PRL w 1985 r. Współpracował z podziemną Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną „Solidarność” Ziemi Głogowskiej. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, w wyniku czego został zatrzymany i od 10 sierpnia 1985 r. do 30 listopada 1985 r. tymczasowo aresztowany. Z powodu złego traktowania w więzieniu podjął głodówkę protestacyjną. Sąd Rejonowy w Lubinie skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i karę grzywny. W latach 1985-1989 był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej