Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Tomasz Kumanowski
ur. w 1950 roku w m. Iłża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016

Biogram

Pan Janusz Tomasz Kumanowski był zatrudniony jako technolog w Wytwórni Części Zamiennych w Starachowicach, filia w Iłży. Od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność", a w 1981 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego przy WCS Iłża, odpowiedzialnym za kontakty z duchowieństwem. W pierwszej dekadzie lat 80. aktywnie działał w podziemnych strukturach opozycyjnych. Prowadzono przeciwko niemu działania operacyjne związane ze śledztwem w sprawie nielegalnej działalności, polegającej na drukowaniu i rozpowszechnianiu ulotek nawołujących do organizowania akcji strajkowych w Iłży. Ostatecznie SB nie udało się zdobyć przeciwko niemu żadnych dowodów . Pan Janusz Tomasz Kumanowski został w 1989 r. przewodniczącym Komisji Założycielskiej „Solidarność” oraz Komitetu Wyborczego KO „Solidarność” w WCS Iłża. Był  redaktorem i nadawcą audycji solidarnościowych w zakładowym radiowęźle.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności