Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Wilk

ur. w 1948 roku w m. Kędzierzyn Koźle
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
Roman Wilk był aktywnie zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ ,,Solidarność” w województwie białostockim w latach 1980-1989. Był członkiem Prezydium Komitetu Zakładowego w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Biazet. Współorganizował akcję na rzecz uwolnienia więźniów politycznych oraz poparcia dla społecznego projektu ustawy o cenzurze. W 1981 r. współorganizował sieć informacyjną obejmującą ponad 100 zakładów pracy Białymstoku. Od 23 marca 1981 r. działał jako członek Prezydium MKZ „S” Regionu Białystok. W czerwcu 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Białystok. Wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu. W maju 1981 r. współorganizował wystawy i kiermasze książek Niezależnej Oficyny Wydawniczej "NOWA" w Białymstoku. Od 1 września 1981 r. pełnił funkcję kierownika Sekcji Wydawnictw i Poligrafii ZR. Aktywnie uczestniczył w organizacji sieci bibliotek zakładowych z literaturą niezależną. Od jesieni 1981 r. współorganizował, a następnie kierował Białostocką Oficyną Wydawniczą. Współorganizował sekcję NSZZ „S” Kierowców Transportu Prywatnego w Białymstoku. 
Po 13 grudnia 1981 r. uniknął internowania uciekając z mieszkania przed funkcjonariuszami SB.  Następnie pozostawał w ukryciu kontynuując działalność w podziemnych strukturach NSZZ ,,S”. W tym czasie przeciwstawiał się porządkowi stanu wojennego oraz organizował pomoc osobom internowanym i represjonowanym. Koordynował druk i kolportaż podziemnych wydawnictw, m.in. „Wiadomości Bieżących” i „Biuletynu Informacyjnego TKR NSZZ «S» Region Białystok”, organizował akcje ulotkowe i plakatowe. Wszedł w skład Regionalnego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, następnie Tymczasowej Komisji Regionalnej „S” Regionu Białystok. 
21 grudnia 1982 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. 15 marca 1983 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku oskarżyła Romana Wilka o rozpowszechnianie w okresie od 9 do 21 grudnia 1982 r. w Białymstoku nielegalnych wydawnictw NSZZ „Solidarność”. 5 kwietnia 1983 r. Sąd Rejony w Białymstoku uchylił areszt tymczasowy i zastosował nadzór milicyjny. 26 lipca 1983 r. postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii. 
W październiku 1988 r. podjął działania zmierzające do ponownej legalizacji ,,S”. Wszedł w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej ,,S” Region Białystok. W kwietniu 1989 r. angażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego ,,S” Ziemi Białostockiej. 
W latach 1980 – 1986 w związku z aktywną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez SB, przesłuchiwany, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej