Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gromiec Helena

Helena Zofia Gromiec

ur. w 1939 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017
Biogram
Helena Zofia Gromiec z d. Wodzińska, pracownik Wydawnictwa Łódzkiego, w 1976 r. była sygnatariuszem listu do władz w obronie więzionych robotników Radomia i Ursusa, utrzymywała kontakty z przedstawicielami Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz wspierała ich działalność. Należała do NSZZ „Solidarność”, a po wprowadzeniu stanu wojennego działała w podziemnych strukturach związku. 9.05.1982 r. została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi, skąd zwolniono ją 22.07.1982 r. W latach 1977– 1987 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN