Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sońta Dariusz

Dariusz Jacek Sońta

ur. w 1965 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Dariusz Jacek Sońta od 1987 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Radomia. Ponadto w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W związku z tą działalnością był na terenie Warszawy kilkakrotnie zatrzymywany i karany pod zarzutem kolportażu ulotek i udziału w nielegalnych demonstracjach. Również w Radomiu, jako przewodniczący Okręgu Radom KPN, był inicjatorem i współorganizatorem szeregu akcji tej organizacji, m.in. kolportażu pracy i literatury bezdebitowej, demonstracji i happeningów, m.in. w 1990 r. Pan Dariusz Jacek Sońta wystąpił do wojewody radomskiego o usunięcie trzech monumentów, znajdujących się na terenie miasta Radomia: Pomnika Wdzięczności, pomnika upamiętniającego śmierć żołnierzy Armii Czerwonej, oraz płyty ku czci Komunistycznej Partii Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN