Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Ilczyszyn

ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Zaangażowana w działalność krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Czynna przy druku wydawnictw KPN, w tym „Opinii Krakowskiej”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, od marca 1982 r. w składzie Grupy do Zadań Specjalnych KPN w Krakowie. Kolporterka wydawnictw podziemnych. Uczestniczka akcji oznaczania przy pomocy stempli z wizerunkiem orła stylizowanego na hitlerowskiego z wieńcem oraz napisem „WRON” zarządzeń władz. 
W dniu 18 maja 1983 r. zatrzymana i tymczasowo aresztowana. Osadzona w Areszcie Śledczym w Myślenicach. Zwolniona w dniu 15 czerwca 1983 r.; postępowanie karne umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej